Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \left| {{x^3} - 3x - 2} \right|\) có đồ thị như hình vẽ:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 362348:

Cho hàm số \(y = \left| {{x^3} - 3x - 2} \right|\) có đồ thị như hình vẽ:Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B. Đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

C. Đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có bốn điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

Câu hỏi : 362348
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát đồ thị hàm số ta thấy có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com