Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 362350: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?


A. \(y = \left| {{x^3}} \right| - 3\left| x \right|\).

B. \(y = \left| {{x^3} + 3x} \right|\).

C. \(y = \left| {{x^3}} \right| + 3\left| x \right|\).

D. \(y = \left| {{x^3} - 3x} \right|\).

Câu hỏi : 362350
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát đồ thị hàm số ta thấy đây là đồ thị hàm số \(y = f\left( {\left| x \right|} \right)\) nên loại đáp án B và D.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {1; - 2} \right)\) nên loại đáp án C.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com