Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m =100g treo vào lò xo có độ cứng k = 40N/m (lấy g = 10m/s2, bỏ qua mọi ma sát). Kéo quả cầu xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2cm rồi buông nhẹ cho dao động điều hoà. Chọn trục toạ độ Ox có gốc O là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc buông vật. Phương trình dao động của vật là

Câu 362821: Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng m =100g treo vào lò xo có độ cứng k = 40N/m (lấy g = 10m/s2, bỏ qua mọi ma sát). Kéo quả cầu xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2cm rồi buông nhẹ cho dao động điều hoà. Chọn trục toạ độ Ox có gốc O là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc buông vật. Phương trình dao động của vật là

A. \(x = 2cos\left( {20t + \frac{\pi }{2}} \right){\rm{ }}cm\)

B. \(x=2cos\left( 20t-\frac{\pi }{2} \right)\text{ }cm\)

C. \(x=2cos\left( 20t \right)\text{ }cm\)

D. \(x = 2cos\left( {20t + \pi } \right){\rm{ }}cm\)

Câu hỏi : 362821

Phương pháp giải:

- Áp dụng hệ thức độc lập với thời gian để tính biên độ dao động \(A=\sqrt{{{x}^{2}}+\frac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}}\)


- Sử dụng đường tròn lượng giác xác định pha ban đầu


- Tần số góc: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}} \)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = 20rad/s\)

  Kéo quả cầu xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2cm rồi buông nhẹ cho dao động điều hoà → Biên độ dao động A = 2cm.

  Chọn trục toạ độ Ox có gốc O là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc buông vật → t = 0 vật đang ở biên dương → Pha ban đầu là \(\varphi  = 0\,\,\,rad\)

   

  Vậy phương trình dao động: \(x = 2cos\left( {20t} \right)cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com