Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính bằng 0,5 m. Hình chiếu M’ của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hoà. Tại thời điểm t = 0 s, M’ đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi t = 8 s, hình chiếu M’ qua li độ

Câu 365848: Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s trên đường tròn có đường kính bằng 0,5 m. Hình chiếu M’ của điểm M lên đường kính của đường tròn dao động điều hoà. Tại thời điểm t = 0 s, M’ đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi t = 8 s, hình chiếu M’ qua li độ

A. – 10,17 cm theo chiều dươn

B. – 10,17 cm theo chiều âm

C. 22,64 cm theo chiều dương 

D. 22,64 cm theo chiều âm

Câu hỏi : 365848

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và các công thức \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t\); công thức tốc độ lớn nhất của chất điểm dao động \({v_{\max }} = A.\omega \)

 • Đáp án : D
  (33) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của dao động:

  \(\omega  = \frac{{{v_{\max }}}}{A} = \frac{{0,75}}{{0,25}} = 3\,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Tại thời điểm t = 8 s, vật quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = 3.8 = 24\,\,\left( {rad} \right) = 7,639\pi  = 6\pi  + 1,639\pi \)

  Biểu diễn trên VTLG, ta có:

  Từ VTLG, ta thấy tại thời điểm t = 8 s, vật chuyển động theo chiều âm và ở vị trí:

  \(x = A.cos0,139\pi  = 0,25.cos0,139\pi  = 0,2264\,\,\left( m \right) = 22,64\,\,\left( {cm} \right)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com