Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gấp 26 lên 4 lần, rồi bớt đi 20 đơn vị, ta được:

Câu 366089: Gấp 26 lên 4 lần, rồi bớt đi 20 đơn vị, ta được:

A. 84                         

B. 146                      

C. 164                              

D. 184

Câu hỏi : 366089

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần. Bớt đi, ta thực hiện phép trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gấp 26 lên 4 lần, rồi bớt đi 20 đơn vị, ta được:

  \(26 \times 4 - 20 = 84\)

  Đáp số: 84

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com