Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi của cha?

Câu 366090: Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi của cha?

A. \(\frac{1}{5}\)                        

B. \(\frac{1}{9}\)              

C. \(\frac{1}{4}\)               

D. \(\frac{1}{6}\)

Câu hỏi : 366090

Phương pháp giải:

Tìm tuổi cha gấp tuổi con số lần là bao nhiêu đó, rồi kết luận tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tuổi cha gấp tuổi con một số lần là: \(35:7 = 5\) (lần)

  Vậy tuổi con bằng \(\frac{1}{5}\) lần tuổi con.

  Đáp số: \(\frac{1}{5}\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com