Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1 kg và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc ban đầu nhanh dần đều với gia tốc \(a = \frac{g}{5} = 2\,\,m/{s^2}\). Chọn phương án đúng

Câu 366483: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1 kg và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc ban đầu nhanh dần đều với gia tốc \(a = \frac{g}{5} = 2\,\,m/{s^2}\). Chọn phương án đúng

A. Biên độ dao động của vật sau khi rời khỏi giá đỡ là 10 cm.

B. Biên độ dao động của vật sau khi rời khỏi giá đỡ là 8 cm.

C. Vật rời khỏi giá đỡ khi đi được quãng đường 8 cm.

D. Vật rời khỏi giá đỡ khi đi được quãng đường 10 cm.

Câu hỏi : 366483

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật II Niu-tơn

 • Đáp án : C
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các lực tác dụng lên vật:

  Trọng lực P

  Phản lực do giá đỡ N

  Lực đàn hồi của lò xo \({F_{dh}}\)

  Giá đỡ chuyển động xuống nhanh dần đều với gia tốc a.

  Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật:

  \(\overrightarrow P  + \overrightarrow N  + \overrightarrow {{F_{dh}}}  = m\overrightarrow a \)

  Chọn chiều dương hướng xuống, ta có:

  \(P - N - {F_{dh}} = ma\)

  Vật rời giá đỡ khi N = 0

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow P - {F_{dh}} = ma \Rightarrow mg - k.\Delta l = ma\\ \Rightarrow \Delta l = \frac{{m\left( {g - a} \right)}}{k} = \frac{{1.\left( {10 - 2} \right)}}{{100}} = 0,08\,\,\left( m \right) = 8\,\,\left( {cm} \right)\end{array}\)

  Vậy quãng đường vật chuyển động được khi rời giá đỡ là 8 cm

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com