`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

Câu 367439: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

A. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. Hướng về vị trí cân bằng.

C. Cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.

D. Hướng về vị trí biên.

Câu hỏi : 367439

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức lực kéo về \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: gia tốc trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng.

  Vậy lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com