Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 20 mJ và lực đàn hồi cực đại là 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 367440: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 20 mJ và lực đàn hồi cực đại là 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 4 cm

D. 3 cm

Câu hỏi : 367440

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức cơ năng của con lắc: \({\text{W}} = \frac{1}{2}k{A^2}\)


Lực đàn hồi cực đại: \({F_{dh\max }} = kA\)

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có cơ năng và lực đàn hồi cực đại của con lắc:

   \(\left\{ \begin{gathered}{\text{W}} = \frac{1}{2}k{A^2} = 20\,\,mJ = 0,02\,\,J \hfill \\{F_{dh\max }} = kA = 2\,\,N \hfill \\ \end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}A = 0,02\,\,\left( m \right) = 2\,\,\left( {cm} \right) \hfill \\k = 100\,\,N/m \hfill \\ \end{gathered} \right.\)

  Vậy biên độ dao động của con lắc là 2 cm.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com