Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

NH3 có tính chất hóa học đặc trưng là:

Câu 368352: NH3 có tính chất hóa học đặc trưng là:

A. Tính khử và tính bazơ mạnh             

B. Tính khử và tính bazơ yếu

C. Tính oxi hóa và tính bazơ mạnh             

D. Tính oxi hóa và tính bazơ yếu

Câu hỏi : 368352
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - NH3 là chất có tính bazo yếu do khi hòa tan trong nước có cân bằng: NH + H2O ⇄ NH4+ + OH-

  - Trong NH3, N có số oxi hóa là -3. Đây là số oxi hóa thấp nhất nên NH3 có tính khử

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com