Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo thuyết Arenius, kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 368353: Theo thuyết Arenius, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit

B. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH- trong phân tử

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit

D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ

Câu hỏi : 368353

Phương pháp giải:

Thuyết Arenius:


+ Axit là chất có khả năng phân li ra ion H+


+ Bazo là chất có khả năng phân li ra ion OH

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - A đúng

  - B sai vì bazo là chất có khả năng phân li ra ion OH nên bắ buộc phải chứa nhóm OH-

  - C sai vì một số chất có chứa H trong phân tử nhưng không có khả năng phân li ra ion H+ nên không phải axit. VD: Na2HPO3

  - D sai vì có những chất có chứa nhóm OH nhưng không phải bazo. VD: C2H5OH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com