Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng \(a\), diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Câu 371022: Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng \(a\), diện tích xung quanh của hình nón đó là:

A. \(\pi {a^2}\sqrt 2 \).

B.

\({S_{xq}} = \dfrac{{\pi {a^2}\sqrt 2 }}{2}\)

 

C. \({S_{xq}} = \pi {a^2}\).

D. \({S_{xq}} = \dfrac{{\pi {a^2}\sqrt 2 }}{4}\)

Câu hỏi : 371022
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \( + \)\(r\)đáy \( = \dfrac{{AB}}{2} = \dfrac{a}{2}\).

  \( + \)\(\Delta SAB\) vuông cân tại \(S\) có cạnh huyền \(AB = a\)

  \( \Rightarrow SA = SB = \dfrac{a}{{\sqrt 2 }} = \dfrac{{a\sqrt 2 }}{2} = l\)

  \( + \)\({S_{xq}} = \pi .r.l = \pi .\dfrac{a}{2}.\dfrac{{a\sqrt 2 }}{2} = \dfrac{{\pi .{a^2}.\sqrt 2 }}{4}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com