Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}}\,\,\,\left( {x > 0,\,\,x \ne 1} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 371690: Cho biểu thức \(P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}}\,\,\,\left( {x > 0,\,\,x \ne 1} \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(P = {x^{2\sqrt 3 }} - 1\)

B. \(P = {x^{2\sqrt 3 }} + 1\)

C. \(P = {x^{\sqrt 3 }} + 1\)

D. \(P = {x^{3\sqrt 3 }} - 1\)

Câu hỏi : 371690
 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}P = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + {x^{3\sqrt 3 }}} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{3\sqrt 3 }} - 1} \right)}} = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right).\left[ {{x^{\sqrt 3 }}.\left( {{x^{\sqrt 3 }} + 1 + {x^{2\sqrt 3 }}} \right)} \right]}}{{{x^{\sqrt 3 }}.\left[ {\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{2\sqrt 3 }} + {x^{\sqrt 3 }} + 1} \right)} \right]}}\\\,\,\,\, = \dfrac{{\left( {{x^{2\sqrt 3 }} - 1} \right)}}{{\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right)}} = \dfrac{{{{\left( {{x^{\sqrt 3 }}} \right)}^2} - {1^2}}}{{{x^{\sqrt 3 }} - 1}} = \dfrac{{\left( {{x^{\sqrt 3 }} - 1} \right).\left( {{x^{\sqrt 3 }} + 1} \right)}}{{{x^{\sqrt 3 }} - 1}} = {x^{\sqrt 3 }} + 1.\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Van Anh
   Thích Trả lời 16/11/2020 20:16 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Van Anh Chỗ mẫu sau dấu bằng thứ 2 tách ntn ạ?
   Thích Trả lời 16/11/2020 20:16 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Angela Nguyen tại sao dấu bằg thứ3 ra đk như thế ạ
   Thích Trả lời 09/02/2020 11:34 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Vi Phan mẫu số ở dấu bằng thứ 2 phân tích như thế nào vậy ạ
   Thích Trả lời 26/11/2019 22:17 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Bò Liêu em chưa hiểu cái dấu bằng thứ 2 ạ
   Thích Trả lời 11/11/2019 21:06 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com