`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình: \(\sqrt 3 \cos x - \sin x = \sqrt 2 .\)

Câu 376499: Giải phương trình: \(\sqrt 3 \cos x - \sin x = \sqrt 2 .\)

A. \(S = \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k2\pi ; - \frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi } \right\}\)

B. \(S = \left\{ { - \frac{\pi }{{12}} + k2\pi ;\frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi } \right\}\)

C. \(S = \left\{ { - \frac{\pi }{{12}} + k2\pi ; - \frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi } \right\}\)

D. \(S = \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k2\pi ;\frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi } \right\}\)

Câu hỏi : 376499
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt 3 \cos x - sinx = \sqrt 2  \Leftrightarrow \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)  (chia cả 2 vế cho 2).

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \sin \left( {\frac{\pi }{3}} \right).\cos x - \cos \left( {\frac{\pi }{3}} \right).\sin x = \sin \left( {\frac{\pi }{4}} \right) \Leftrightarrow \sin \left( {\frac{\pi }{3} - x} \right) = \sin \frac{\pi }{4}\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\frac{\pi }{3} - x = \frac{\pi }{4} + k2\pi \\\frac{\pi }{3} - x = \pi  - \frac{\pi }{4} + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{{12}} - k2\pi \\x =  - \frac{{5\pi }}{{12}} - k2\pi \end{array} \right.\,\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\end{array}\)

  Vậy \(S = \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k2\pi ; - \frac{{5\pi }}{{12}} + k2\pi } \right\}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com