Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị biểu thức \({\left( {\dfrac{1}{{{5^m}}}} \right)^{{{\log }_5}\left( {\frac{1}{{{3^n}}}} \right)}}\) bằng :

Câu 381105: Giá trị biểu thức \({\left( {\dfrac{1}{{{5^m}}}} \right)^{{{\log }_5}\left( {\frac{1}{{{3^n}}}} \right)}}\) bằng :

A. m.n

B. \({3^{m.n}}\)

C. \(\dfrac{m}{{{3^n}}}\)

D. \({3^{m + n}}.\)

Câu hỏi : 381105

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức\({a^{{{\log }_a}x}} = x.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,{\left( {\dfrac{1}{{{5^m}}}} \right)^{{{\log }_5}\left( {\frac{1}{{{3^n}}}} \right)}} = {\left( {{5^{ - m}}} \right)^{{{\log }_5}{3^{ - n}}}}\\ = {5^{ - m{{\log }_5}{3^{ - n}}}} = {5^{{{\log }_5}{3^{mn}}}} = {3^{mn}}.\end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com