Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = {2^{{x^2} - 3\cos x}}\) có đạo hàm là:

Câu 386393: Hàm số \(y = {2^{{x^2} - 3\cos x}}\) có đạo hàm là:

A. \(\left( {2x - 3\sin x} \right){.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\ln 2.\)

B. \(\left( {2x - 3\sin x} \right){.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\)

C. \(\left( {2x + 3\sin x} \right){.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\ln 2.\)

D. \(\left( {2x + 3\sin x} \right){.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\)

Câu hỏi : 386393

Phương pháp giải:

Cho hàm số \(y = {a^{f\left( x \right)}} \Rightarrow y' = f'\left( x \right).{a^x}.\ln a.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y = {2^{{x^2} - 3\cos x}}\)

  \( \Rightarrow y' = \left( {{x^2} - 3\cos x} \right)'{.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\ln 2\)\( = \left( {2x + 3\sin x} \right){.2^{{x^2} - 3\cos x}}.\ln 2\)

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com