Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sáu chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ sáu chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có bốn chữ số khác nhau, \(a \ne 2\) và không chia hết cho 5

Câu 387571: Cho sáu chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ sáu chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có bốn chữ số khác nhau, \(a \ne 2\) và không chia hết cho 5

A. 15        

B. 22        

C. 144      

D. 720

Câu hỏi : 387571
 • Đáp án : C
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số cần tìm là: \(\overline {abcd} \)

  d: 4 cách chọn (bỏ 0,5)

  a: 3 cách chọn (bỏ 0; 2; d)

  b: 4 cách chọn (bỏ a; d)

  c: 3 cách chọn ( bỏ a; b; d)

  \( \Rightarrow 4 \times 3 \times 4 \times 3 = 144\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com