Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ

Câu 387573: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là số lẻ

A. 1400    

B. 25                    

C. 2250

D. 29

Câu hỏi : 387573
 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số tự nhiên cần tìm là: \(\overline {abcd} \)

  Vì số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và số đầu tiên là số lẻ nên:

  a có 5 cách chọn

  d có 5 cách chọn

  b có 8 cách chon

  c có 7 cách chọn

  \( \Rightarrow \)\(5 \times 5 \times 8 \times 7 = 1400\) (cách chọn)

  Vậy lập được 1400 số thỏa mãn yêu cầu đề bài .

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com