Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một sợi dây dài 60 cm có sóng dừng, tổng số điểm bụng và điểm nút trên dây là 16. Sóng trên dây có bước sóng bằng

Câu 397270: Trên một sợi dây dài 60 cm có sóng dừng, tổng số điểm bụng và điểm nút trên dây là 16. Sóng trên dây có bước sóng bằng

A. 9,6 cm.                                

B.  16 cm.                                

C. 8 cm.                                    

D. 6,4 cm.

Câu hỏi : 397270

Phương pháp giải:

Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định là  \(l = k.\frac{\lambda }{2}\)


Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định một đầu tự do:  


\(l = \left( {k + \frac{1}{2}} \right).\frac{\lambda }{2}\)


Vì đối với dây hai đầu cố định thì số bụng nhiều hơn số nút 1, do đó tổng số bụng và số nút là số lẻ. Đối với dây một đầu cố định một đầu tự do thì số nút bằng số bụng.

 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì tổng số điểm bụng và điểm nút trên dây là 16 nên dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

  Số bụng là: \(\frac{{16}}{2} = 8\)

  Áp dụng điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định một đầu tự do ta có:

  \(l = \left( {k + \frac{1}{2}} \right).\frac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda = 2.\frac{l}{{\left( {k + \frac{1}{2}} \right)}} = 2.\frac{{60}}{{7 + \frac{1}{2}}} = 16cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com