Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

Câu 405373: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. Cr2O3.

B. CrO.

C. CrO2.

D. CrO3.

Câu hỏi : 405373

Phương pháp giải:

Theo đầu bài: Cr hoá trị III và O hoá trị II, ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _y}\)


Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y


=> Tỉ lệ \(\dfrac{x}{y}\)  => chọn x và y

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức cần tìm là CrxOy

  Theo đầu bài: Cr hoá trị III và O hoá trị II, ta có: \({\mathop {C{\rm{r}}}\limits^{III} _x}{\mathop {{\rm{ }}O}\limits^{II} _y}\)

  Theo quy tắc hóa trị: III . x = II . y

  => Tỉ lệ \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}\) => chọn x = 2 và y = 3

  => Công thức hợp chất là: Cr2O3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com