Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi.

Câu 410644:

Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi.

Câu hỏi : 410644

Phương pháp giải:

Lực đẩy Ác – si – mét: \({F_A} = d.V\)


Vật cân bằng khi: \({F_A} = P\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Gọi \({P_1}\) là trọng lượng của cục nước đá khi chưa tan

  \({V_1}\)  là thể tích của phần nước bị cục nước đá chiếm chỗ

  \({d_n}\) là trọng lượng riêng của nước

  \({F_A}\) là lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên cục nước đá khi chưa tan.

  Cục đá nổi trong nước nên: \({P_1} = {F_A} = {d_n}.{V_1} \Rightarrow {V_1} = \dfrac{{{P_1}}}{{{d_n}}}\,\,\left( 1 \right)\)

  Gọi \({V_2}\) là thể tích của nước do cục nước đá tan hết tạo thành, \({P_2}\) là trọng lượng của lượng nước do đá tan ra, ta có: \({V_2} = \dfrac{{{P_2}}}{{{d_n}}}\)

  Vì khối lượng của cục nước đá và khối lượng của lượng nước do cục nước đá tan hết tạo thành phải bằng nhau,

  nên:

  \({P_2} = {P_1} \Rightarrow {V_2} = \dfrac{{{P_2}}}{{{d_n}}} = \dfrac{{{P_1}}}{{{d_n}}}\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {V_1} = {V_2}\)

  Thể tích của phần nước đá chiếm chỗ đúng bằng thể tích của nước trong cốc nhận được khi nước đá tan hết.

  Do đó mực nước trong cốc không thay đổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com