Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

Câu 414755: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

A. Nếu ‘’\(7 > 3\) ’’ thì \(5 > 4\)

B. Nếu “\({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} + 1 > 0\) ”        

C. Nếu “\(\pi  > 3\)” thì \(\pi  > 4\)

D. Nếu “\({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} - 1 < 0\) ”

Câu hỏi : 414755

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi P đúng và Q sai.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề A, B đúng vì P đúng và Q đúng.

  Mệnh đề C sai vì P đúng và Q sai.

  Mệnh đề D đúng vì P đúng và Q có thể đúng hoặc sai.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com