Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng

Câu 414756: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng

A. Trong một tam giác cân, hai đường cao bằng nhau.

B. Nếu một tứ giác là hình vuông thì có hai đường chéo vuông góc với nhau

C. Nếu \(a + b > 2\) thì có ít nhất một số lớn hơn 1

D. Một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.

Câu hỏi : 414756

Phương pháp giải:

Mệnh đề đảo của mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề \(Q \Rightarrow P\) sai khi Q đúng và P sai.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề A có mệnh đề đảo là “Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân”

  Mệnh đề có P đúng.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com