Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mỗi giây có \({10^9}\) hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng \(1,{6.10^{ - 19}}C\). Tính cường độ dòng điện qua ống.

Câu 427261:

Trong mỗi giây có \({10^9}\) hạt electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt có độ lớn bằng \(1,{6.10^{ - 19}}C\). Tính cường độ dòng điện qua ống.

A. \(1,6A\)   

B. \(1,{6.10^{ - 6}}A\) 

C. \(1,{6.10^{ - 10}}A\) 

D. \(1,6mA\)

Câu hỏi : 427261

Phương pháp giải:

+ Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó:  \(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}}\)


+ Số electron qua tiết diện dây trong thời gian t: \(n = \dfrac{{\Delta q}}{{\left| e \right|}} = \dfrac{{I.t}}{{\left| e \right|}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của ống dây:

  \(\Delta q = n.\left| e \right| = {10^9}.1,{6.10^{ - 19}}\; = 1,{6.10^{ - 10}}\;C\)

  Dòng điện chạy qua ống dây:

  \(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}} = \dfrac{{1,{{6.10}^{ - 10}}}}{1} = 1,{6.10^{ - 10}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( A \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com