Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là

Câu 427262:

Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là

A. 4C   

B. 8C   

C. 4,5C 

D. 6C

Câu hỏi : 427262

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó: \(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}}\)


Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. Cường độ của dòng điện không đổi được tính theo công thức:  \(I = \dfrac{q}{t}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo bài ra ta có:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{I_1} = \dfrac{{{q_1}}}{t}}\\{{I_2} = \dfrac{{{q_2}}}{t}}\end{array}} \right. \Rightarrow \dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{{q_1}}}{{{q_2}}} \Rightarrow {q_2} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}{q_1} = \dfrac{{4,5}}{3}.4 = 6C\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com