Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các phép tính sau:

Thực hiện các phép tính sau:

Câu 1: \(3x\left( {5{x^2} + 2x - 1} \right)\)

A. \(15{x^3} - 6{x^2} - 3x\)

B. \(15{x^3} + 6{x^2} + 3x\)

C. \(15{x^3} - 6{x^2} + 3x\)

D. \(15{x^3} + 6{x^2} - 3x\)

Câu hỏi : 434293

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(3x\left( {5{x^2} + 2x - 1} \right)\)\( = 3x.5{x^2} + 3x.2x - 3x.1\)\( = 15{x^3} + 6{x^2} - 3x\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\)

A. \({x^2} + x - 2\)

B. \({x^2} - x + 2\)

C. \({x^2} - x - 2\)

D. \({x^2} + x + 2\)

Câu hỏi : 434294

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\)\( = x.x - x.2 + 1.x - 1.2\) \( = {x^2} - 2x + x - 2\)\( = {x^2} - x - 2\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \( - 8{x^3}{y^2}:2xy\)

A. \( - 4{x^2}y\)

B. \( - 4x{y^2}\)

C. \( - 4{x^2}{y^2}\)

D. \( - 4xy\)

Câu hỏi : 434295

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đơn thức với đơn thức.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \( - 8{x^3}{y^2}:2xy =  - 4{x^2}y\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

A. \(\dfrac{5}{3}{x^2} - x + \dfrac{1}{3}\)

B. \(\dfrac{5}{3}{x^2} - x - \dfrac{1}{3}\)

C. \(\dfrac{5}{3}{x^2} + x + \dfrac{1}{3}\)

D. \(\dfrac{5}{3}{x^2} + x - \dfrac{1}{3}\)

Câu hỏi : 434296

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đa thức với đơn thức.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)\( = 5{x^4}:3{x^2} - 3{x^3}:3{x^2} + {x^2}:3{x^2}\)\( = \dfrac{5}{3}{x^2} - x + \dfrac{1}{3}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com