Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\) để biểu thức sau xác định:

Tìm \(x\) để biểu thức sau xác định:

Câu 1: \(\sqrt {x - 3} \)    

A. \(x > 3\)

B. \(x \ge 3\)

C. \(x \le 3\)

D. \(x < 3\)

Câu hỏi : 434505

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {x - 3} \)                                                    

  Biểu thức \(\sqrt {x - 3} \)  xác định \( \Leftrightarrow x - 3 \ge 0\) \( \Leftrightarrow x \ge 3.\)

  Vậy \(x \ge 3\) thì biểu thức \(\sqrt {x - 3} \) xác định.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\sqrt { - \dfrac{2}{{2x - 1}}} \) 

A. \(x < \dfrac{1}{2}\)

B. \(x > \dfrac{1}{2}\)

C. \(x \ge \dfrac{1}{2}\)

D. \(x \le \dfrac{1}{2}\)

Câu hỏi : 434506

Phương pháp giải:

Biểu thức: \(\sqrt {\dfrac{1}{{f\left( x \right)}}} \) xác định \( \Leftrightarrow \dfrac{1}{{f\left( x \right)}} > 0\)  \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt { - \dfrac{2}{{2x - 1}}} \) 

  Biểu thức \(\sqrt { - \dfrac{2}{{2x - 1}}} \) xác định \( \Leftrightarrow  - \dfrac{2}{{2x - 1}} > 0\) \( \Leftrightarrow 2x - 1 < 0\) \( \Leftrightarrow x < \dfrac{1}{2}\)

  Vậy với \(x < \dfrac{1}{2}\) thì biểu thức \(\sqrt { - \dfrac{2}{{2x - 1}}} \) xác định.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com