Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {12}  - \sqrt {27}  + \sqrt 3 \)

Thực hiện phép tính:

Câu 434509: \(\sqrt {12}  - \sqrt {27}  + \sqrt 3 \)

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(\sqrt 3 \)

D. \( - \sqrt 3 \)

Câu hỏi : 434509

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: \(\sqrt A .\sqrt B  = \sqrt {AB} ,\,\,A \ge 0,\,\,B \ge 0.\)


\(\sqrt {{A^2}.B}  = \left| A \right|\sqrt B  = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ - A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right.,\,\,B \ge 0.\)


\(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ - A\,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {12}  - \sqrt {27}  + \sqrt 3 \)             

  Ta có:         

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\sqrt {12}  - \sqrt {27}  + \sqrt 3 \\ = \sqrt {{2^2}.3}  - \sqrt {{3^2}.3}  + \sqrt 3 \\ = 2\sqrt 3  - 3\sqrt 3  + \sqrt 3  = 0.\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com