Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X chứa các ion với số mol tương ứng như sau: Mg2+ (0,2 mol); SO42- (0,075 mol); Fe2+ (0,1 mol) và NO3- (a mol). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của a và m lần lượt là

Câu 442954: Dung dịch X chứa các ion với số mol tương ứng như sau: Mg2+ (0,2 mol); SO42- (0,075 mol); Fe2+ (0,1 mol) và NO3- (a mol). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của a và m lần lượt là

A. 0,2 và 23,60.

B. 0,55 và 51,7.

C. 0,2 và 51,7.

D. 0,55 và 23,60.

Câu hỏi : 442954

Phương pháp giải:

BTĐT: 2.0,2 + 3.0,1 = 2.0,075 + a ⟹ a.


⟹ m = \({m_{F{e^{2 + }}}} + {m_{M{g^{2 + }}}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}} + {m_{N{O_3}^ - }}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTĐT: 2.0,2 + 3.0,1 = 2.0,075 + a ⟹ a = 0,55 mol.

  ⟹ m = \({m_{F{e^{2 + }}}} + {m_{M{g^{2 + }}}} + {m_{S{O_4}^{2 - }}} + {m_{N{O_3}^ - }}\)= 56.0,1 + 24.0,2 + 0,075.96 + 62.0,55 = 51,7 (g)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com