Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm nguyên hàm \(\int {x{{\left( {{x^2} + 7} \right)}^{15}}dx} \)

Câu 466819: Tìm nguyên hàm \(\int {x{{\left( {{x^2} + 7} \right)}^{15}}dx} \)

A. \(\dfrac{1}{2}{\left( {{x^2} + 7} \right)^{16}} + C\)

B. \( - \dfrac{1}{{32}}{\left( {{x^2} + 7} \right)^{16}} + C\)

C. \(\dfrac{1}{{16}}{\left( {{x^2} + 7} \right)^{16}} + C\)

D. \(\dfrac{1}{{32}}{\left( {{x^2} + 7} \right)^{16}} + C\)

Câu hỏi : 466819

Phương pháp giải:

- Sử dụng phương pháp đưa biến vào vi phân.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}I = \int {x{{\left( {{x^2} + 7} \right)}^{15}}dx} \\\,\,\,\, = \dfrac{1}{2}\int {{{\left( {{x^2} + 7} \right)}^{15}}d\left( {{x^2} + 7} \right)} \\\,\,\,\, = \dfrac{{{{\left( {{x^2} + 7} \right)}^{16}}}}{{32}} + C\end{array}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com