Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

Câu 487742: Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

A. Na + AgNO3 → NaNO3 + Ag.

B. Na2O + CO → 2Na + CO2.

C. Na2CO3 → Na2O + CO2.

D. Na2O + H2O → 2NaOH.

Câu hỏi : 487742
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - A sai, vì khi cho Na vào dung dịch AgNO3 thì Na tác dụng với nước trước.

  Lưu ý 1: Khi cho các kim loại như K, Na, Ba, Ca, … vào dung dịch muối thì các kim loại này phản ứng với nước trước.

  - B sai, vì Na2O không bị khử bởi CO.

  Lưu ý 2: CO, H2 chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa ở nhiệt độ cao.

  - C sai, vì muối Na2CO3 bền với nhiệt, không bị phân hủy.

  Lưu ý 3: Muối cacbonat của kim loại kiềm bền với nhiệt, không bị phân hủy.

  - D đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com