Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm \(t = 0\) thì điện tích trên bản dương của tụ điện có giá trị cực đại \(4\sqrt 3 \mu C\), sau khoảng thời gian ngắn nhất \(30\mu s\) thì điện tích trên bản âm của tụ điện này có giá trị \( - 6\mu C\). Tại thời điểm mà điện tích trên bản dương của tụ điện đạt giá trị \(2\sqrt 3 \mu C\) lần đầu tiên là

Câu 489199: Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm \(t = 0\) thì điện tích trên bản dương của tụ điện có giá trị cực đại \(4\sqrt 3 \mu C\), sau khoảng thời gian ngắn nhất \(30\mu s\) thì điện tích trên bản âm của tụ điện này có giá trị \( - 6\mu C\). Tại thời điểm mà điện tích trên bản dương của tụ điện đạt giá trị \(2\sqrt 3 \mu C\) lần đầu tiên là

A. \(45\mu s\)

B. \(60\mu s\)

C. \(36\mu s\)  

D. \(120\mu s\)

Câu hỏi : 489199

Phương pháp giải:

Sử dụng trục thời gian suy ra từ vòng tròn lượng giác.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, khoảng thời gian ngắn nhất điện tích từ \({q_0} \to  - \frac{{{q_0}\sqrt 3 }}{2}\) là:

  \(\frac{T}{4} + \frac{T}{6} = \frac{{5T}}{{12}} = 30\mu s \Rightarrow T = 72\mu s\)

  Từ trục thời gian ta suy ra kể từ lúc điện tích trên bản tụ là \(q =  - 6\mu C\) thời điểm mà bản dương của tụ điện đạt giá trị \(2\sqrt 3 \mu C\) lần đầu tiên là: \(t = 3\frac{T}{4} + \frac{T}{{12}} = 60\mu s\)

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com