Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một em học sinh làm thí nghiệm như sau: Dùng một dây mảnh, rất nhẹ, không dãn và có kích thước nhỏ để nối hai vật \({m_1}\) và \({m_2}\) với nhau sao cho khoảng cách giữa chúng là 5cm khi dây căng ra. Em này sử dụng một lò xo có độ cứng 12,5 N/m treo lên trần nhà, đầu còn lại móc vào \({m_1}\). Khi hệ vật đạt trạng thái cân bằng thì tiến hành đốt dây nối để \({m_2}\) rơi tự do xuống đất, còn \({m_1}\) thì dao động điều hòa. Giả sử hai vật này có cùng khối lượng 50g và nơi làm thí nghiệm có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Khi vật \({m_1}\) vừa qua vị trí cân bằng lần thứ hai thì khoảng cách giữa \({m_1}\) với \({m_2}\) gần giá trị nào sau đây nhất?

Câu 489200: Một em học sinh làm thí nghiệm như sau: Dùng một dây mảnh, rất nhẹ, không dãn và có kích thước nhỏ để nối hai vật \({m_1}\) và \({m_2}\) với nhau sao cho khoảng cách giữa chúng là 5cm khi dây căng ra. Em này sử dụng một lò xo có độ cứng 12,5 N/m treo lên trần nhà, đầu còn lại móc vào \({m_1}\). Khi hệ vật đạt trạng thái cân bằng thì tiến hành đốt dây nối để \({m_2}\) rơi tự do xuống đất, còn \({m_1}\) thì dao động điều hòa. Giả sử hai vật này có cùng khối lượng 50g và nơi làm thí nghiệm có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Khi vật \({m_1}\) vừa qua vị trí cân bằng lần thứ hai thì khoảng cách giữa \({m_1}\) với \({m_2}\) gần giá trị nào sau đây nhất?

A. 56,4 cm.

B. 52,4 cm.

C. 57,4 cm.

D. 51,4 cm.

Câu hỏi : 489200

Phương pháp giải:

+ Độ dãn của lò xo tại VTCB: \(\Delta l = \frac{{mg}}{k}\)


+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)


+ Quãng đường của vật rơi tự do: \(s = \frac{1}{2}g{t^2}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi treo cả 2 vật vào lò xo như trên, lò xo dãn một đoạn:

  \(\Delta {l_1} = \frac{{{m_1} + {m_2}}}{k}g = \frac{{0,05 + 0,05}}{{12,5}}9,8 = 0,0784m = 7,84cm\)

  Khi đốt dây, tại VTCB lò xo dãn một đoạn:

  \(\Delta l = \frac{{{m_1}g}}{k} = \frac{{0,05.9,8}}{{12,5}} = 0,0392m = 3,92cm\)

  Khi đốt dây:

  + Vật \({m_1}\) sẽ dao động điều hòa với biên độ và chu kì:

  \(\left\{ \begin{array}{l}A = \Delta {l_1} - \Delta l = 7,84 - 3,92 = 3,92cm\\T = 2\pi \sqrt {\frac{{{m_1}}}{k}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{0,05}}{{12,5}}}  = 0,3974{\rm{s}}\end{array} \right.\)

  + Vật \({m_2}\) rơi tự do với phương trình quãng đường \({s_2} = \frac{1}{2}g{t^2}\)

  Khi vật \({m_1}\) qua VTCB lần thứ hai tương ứng với khoảng thời gian \(\Delta t = \frac{{3T}}{4} = 0,298{\rm{s}}\) kể từ lúc đốt dây khi đó:

  Vật \({m_2}\) rơi được quãng đường so với vị trí ban đầu:

  \({s_2} = \frac{1}{2}g\Delta {t^2} = \frac{1}{2}.9,8.0,{298^2} = 0,43525m = 43,525cm\)

  Khoảng cách giữa \({m_1}\) và \({m_2}\) khi đó:

  \(\Delta s = 5 + {s_2} + A = 5 + 43,525 + 3,92 = 52,445cm\)

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com