Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai vật xuất phát từ hai điểm A và B chuyển động theo hướng vuông góc để gặp nhau tại O. Vật thứ nhất chuyển động với vận tốc v1, vật thứ hai chuyển động với vận tốc v2 = 2,5v1 nhưng khởi hành sau một khoảng thời gian bằng \(\dfrac{1}{5}\) thời gian vật thứ nhất chuyển động từ A đến O. Hỏi khoảng cách từ các vật tới O phải thỏa mãn điều kiện gì để hai vật có thể gặp nhau tại O?

Câu 498454: Hai vật xuất phát từ hai điểm A và B chuyển động theo hướng vuông góc để gặp nhau tại O. Vật thứ nhất chuyển động với vận tốc v1, vật thứ hai chuyển động với vận tốc v2 = 2,5v1 nhưng khởi hành sau một khoảng thời gian bằng \(\dfrac{1}{5}\) thời gian vật thứ nhất chuyển động từ A đến O. Hỏi khoảng cách từ các vật tới O phải thỏa mãn điều kiện gì để hai vật có thể gặp nhau tại O?

A. OA = 3OB

B. OA = 2OB

C. OB = 2OA

D. OB = OA

Câu hỏi : 498454

Phương pháp giải:

Quãng đường: \(S = v.t\)

Hai vật gặp nhau khi: \({t_1} = {t_2}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hình vẽ:

  Thời gian chuyển động của hai vật là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{t_1} = \dfrac{{{S_1}}}{{{v_1}}} = \dfrac{{OA}}{{{v_1}}}\\{t_2} = \dfrac{{{S_2}}}{{{v_2}}} = \dfrac{{OB}}{{2,5{v_1}}}\end{array} \right.\)

  Vật thứ hai khởi hành sau một khoảng thời gian bằng \(\dfrac{1}{5}\) thời gian vật thứ nhất chuyển động từ A đến O, ta có:

  \({t_2} = {t_1} - \dfrac{1}{5}{t_1} = \dfrac{4}{5}{t_1} \Rightarrow \dfrac{{OB}}{{2,5{v_1}}} = \dfrac{{4OA}}{{5{v_1}}} \Rightarrow OB = 2OA\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com