Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a\) là số tự nhiên thỏa mãn \(91\,\, \vdots \,\,a\) và \(10 < a < 50\).

Tính tổng \(S = 1 + 2 + 3 +  \ldots  + a\).

Câu 502776: Cho \(a\) là số tự nhiên thỏa mãn \(91\,\, \vdots \,\,a\) và \(10 < a < 50\).


Tính tổng \(S = 1 + 2 + 3 +  \ldots  + a\).

A. \[90\]

B. \[91\]

C. \[92\]

D. \[93\]

Câu hỏi : 502776

Phương pháp giải:

+ Phân tích \(91\) ra thừa số nguyên tố.


+ Từ đó tìm được \(a\) và tính giá trị của biểu thức \(S\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(91 = 7.13\)

  Mà \(a\) là số tự nhiên và \(10 < a < 50\) nên \(a = 13\).

  Thay \(a = 13\) vào \(S\) ta được:

  \[\begin{array}{l}S = 1 + 2 + 3 +  \ldots  + a\\\,\,\,\, = 1 + 2 + 3 +  \ldots  + 13\\\,\,\,\, = 13.\left( {1 + 13} \right):2\\\,\,\,\, = 13.14:2\\\,\,\,\, = 91\end{array}\]

  Vậy \(S = 91\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com