Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

Câu 575991: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

A. \(y = {x^3} - 3x + 2\)

B. \(y = {x^4} + 2{x^2} + 1\)

C. \(y = 2{x^3} + 3x + 1\)

D. \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\)

Câu hỏi : 575991
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét từng đáp án ta có:

  Đáp án A: \(y' = 3{x^2} - 3 = 0 \Rightarrow x =  \pm 1\) (Loại)

  Đáp án B: \(y' = 4{x^3} + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0\) (Loại)

  Đáp án C: \(y' = 6{x^2} + 3 > 0,\,\,\forall x \in \mathbb{R}\) \( \Rightarrow \) Thoả mãn.

  Đáp án D: \(y' = \dfrac{3}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0,\,\,\forall x \ne  - 1\) (Loại).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com