Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường tròn

Chứng mỉnh rằng đường thẳng đi qua A và vuông góc với DE luôn đi qua 1 điểm cố định

Cho đường tròn (O;R), dây BA cố định (BC < 2R). Điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Kẻ các đường cao BD và CE của tam giác ABC, chúng cắt nhau tại H

Câu 60336: Chứng mỉnh rằng đường thẳng đi qua A và vuông góc với DE luôn đi qua 1 điểm cố định

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60336
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (1) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kẻ Ax là tiếp tuyến với đường tròn (O;R) tại A

  Có \widehat{ABC} = \widehat{EDA} = \widehat{CAx}

  => Ax // ED

  Do đó đường thẳng At đi qua A và vuông góc với DE phải vuông góc với Ax

  => At đi qua tâm O của đường tròn (O.R)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com