Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este - Lipit - Xà phòng

Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 61662: Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH-CH3

C. HCOOCH2CH=CH2

D. HCOOC(CH3)=CH2

Câu hỏi : 61662
Phương pháp giải:

Có 3 trường hợp:


+ TH1: Chỉ Y tráng bạc


+ TH2: Chỉ Z tráng bạc


+ TH3: Cả Y và Z đều tráng bạc

 • Đáp án : B
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 3 trường hợp:

  + TH1: Chỉ Y tráng bạc

  nX = nY = \(\frac{1}{2}\) nAg = 0,1  => MX = 43 (loại)

  + TH2: Chỉ Z tráng bạc

  nX = nZ = \(\frac{1}{2}\) nAg = 0,1  => MX = 43 (loại)

  + TH3: Cả Y và Z đều tráng bạc

  X → Y + Z → 4Ag

  => n= \(\frac{1}{4}\) nAg = 0,05 => M= 86 (C4H6O2)

  Mà cả Y và Z đều tráng bạc => X là HCOOCH=CH-CH3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com