Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cố hương - Tiết 2

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 38% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

15,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 135 bài

699,000 VNĐ

Mua khóa học

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com