Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Vật Lí - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL, ĐGTD

Khóa nền tảng

[S1+LIVE]] - NỀN TẢNG SGK VẬT LÍ 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN THẾ VINH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Vinh

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 45

Đề thi: 56

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1+LIVE] - NỀN TẢNG SGK VẬT LÍ 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - THẦY TRẦN XUÂN BÍCH

Giáo viên: Thầy Trần Xuân Bích

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 45

Đề thi: 57

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1+LIVE] - NỀN TẢNG SGK VẬT LÍ 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 – CÔ NGUYỄN THỊ LOAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Loan

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 63

Đề thi: 77

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2+LIVE] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HÀ NỘI - MÔN VẬT LÍ - NĂM 2025 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 58

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) - MÔN VẬT LÍ - NĂM 2025 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 68

Đề thi: 76

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HCM - MÔN VẬT LÍ - NĂM 2025 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 62

Đề thi: 70

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2025 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 54

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH - MÔN VẬT LÍ - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA – CÔ NGUYỄN THỊ LOAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Loan

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa Live Pro

LIVEPRO - XUẤT PHÁT: NẮM TRỌN KIẾN THỨC LỚP 12 - MÔN VẬT LÍ - THẦY NGUYỄN THẾ VINH

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 31

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 2,499,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 1,299,000 đ

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN Lí

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận