Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Lí - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG VẬT LÍ 12 NĂM 2023 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 58

Đề thi: 76

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

Khóa luyện thi

[S2+] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 9+ VẬT LÍ NĂM 2023 – THẦY VŨ THẾ ANH

Giáo viên: Thầy Vũ Thế Anh

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 21

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 499,000 đ

[S2] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH 5++ VẬT LÍ NĂM 2023 – THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 57

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 599,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2023 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 128

Đề thi: 208

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2023 - THẦY VŨ THẾ ANH

Giáo viên: Thầy Vũ Thế Anh

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 103

Đề thi: 141

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC VẬT LÍ ĐẾN NĂM 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 6

Đề thi: 24

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH VẬT LÍ NĂM 2023 - THẦY PHẠM QUỐC TOẢN

Giáo viên: Thầy Phạm Quốc Toản

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 67

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 699,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ VẬT LÍ 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 25

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 199,000 đ

[S+] - 1300 CÂU HỎI VẬT LÍ CHỌN LỌC THEO MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 45

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Giá: 299,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com