Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 1

2.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 1

3.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

4.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

5.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11 mới

6.

BTVN - Unit 3 tiếng Anh 11 mới

7.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11 mới

[S1] - Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

15. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com