Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

2.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

3.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

4.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

6.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

7.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK2 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

13.

BTVN - Bài tập tổng hợp Unit 1 - tiếng Anh 11 mới - Phần 1 (Có video chữa)

14.

BTVN - Bài tập tổng hợp Unit 2 - tiếng Anh 11 mới - phần 1 (có video chữa)

15.

Chữa BTVN - Bài tập tổng hợp Unit 3 (phần 1) (có video chữa)

16.

Đề thi thử giữa học kỳ I - Đề số 6 ( có video chữa)

17.

BTVN - Bài tập tổng hợp Unit 4 (phần 1) ( có video chữa)

18.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1 (có video chữa)

Xem thêm

[S1] - Bài tập bổ trợ SGK tiếng Anh 11 (Chương trình SGK mới) - Cô Hoàng Xuân - năm 2022

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 5 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 5 Đã phát hành

5. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 5 Đã phát hành

6. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 5 Đã phát hành

8. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 5 Đã phát hành

12. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 5 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com