Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11

2.

BTVN - Unit 4 - tiếng Anh 11

3.

BTVN - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11

4.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

5.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

6.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

7.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

8.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

9.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 1

10.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 2

11.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 3

12.

Đề ôn tập cuối HK 1 - Đề số 4

13.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

14.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

15.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

16.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

17.

Đề ôn tập giữa HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

18.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 1

19.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 2

20.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 3

21.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 4

22.

Đề ôn tập HK2 tiếng Anh 11 - Đề số 5

Xem thêm

[S1] - Tiếng Anh 11 (Chương Trình SGK Chuẩn) - Thầy Nguyễn Kim Long - năm 2022

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 2 Đã phát hành

13. Unit 11. Sources of Energy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 2 Đã phát hành

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 2 Đã phát hành

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 2 Đã phát hành

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 2 Đã phát hành

19. Unit 16. Wonders of the World

Số đề thi: 2 Đã phát hành

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com