Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Chọn khóa :

Danh sách đề thi online ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 11.

Danh sách các đề thi online này được lọc từ tất cả các khóa trong "Các khóa học của Thầy cô" vì vậy các đề thi online này hoàn toàn giống được các đề thi trong các khóa ở mục "Các khóa học của Thầy cô", mục đích việc lọc này giúp cho các em học sinh tiện tìm kiếm và luyện tập các đề thi online một cách dễ dàng nhất

KHÓA TIẾNG ANH LỚP 11 SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN - THẦY NGUYỄN KIM LONG

1. Thi Online - Giới thiệu tiếng Anh 11 SGK chương trình chuẩn

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 31/05/2018

2. Thi Online - Unit 1. Friendship

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Personal Experiences

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 3. A Party

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Unit 4. Volunteer Work

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 04/08/2018

6. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra giữa HKI tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/08/2018

7. Thi Online - Unit 5. Illiteracy

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 31/08/2018

8. Thi Online - Unit 6. Competitions

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 21/09/2018

9. Thi Online - Unit 7. World Population

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 12/10/2018

10. Thi Online - Unit 8. Celebrations

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 02/11/2018

11. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra cuối HKI tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 23/11/2018

12. Thi Online - Unit 9. The Post Office

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 29/11/2018

13. Thi Online - Unit 10. Nature in Danger

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 20/12/2018

14. Thi Online - Unit 11. Sources of Energy

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 03/01/2019

15. Thi Online - Unit 12. The Asian Games

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 17/01/2019

16. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra giữa HKII tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 31/01/2019

17. Thi Online - Unit 13. Hobbies

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 04/02/2019

18. Thi Online - Unit 14. Recreation

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 18/02/2019

19. Thi Online - Unit 15. Space Conquest

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 03/03/2019

20. Thi Online - Unit 16. Wonders of the World

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 17/03/2019

21. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra cuối HKII tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 30/03/2019

KHÓA TIẾNG ANH 11 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ HOÀNG XUÂN

1. Thi Online - Giới thiệu chương trình tiếng Anh 11 SGK mới

 • Số đề thi: 0
 • Ngày phát hành: 30/06/2018

2. Thi Online - Unit 1. The Generation Gap

 • Số đề thi: 2
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 2. Relationships

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 29/07/2018

4. Thi Online - Unit 3. Becoming Independent

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 26/08/2018

5. Thi Online - Review 1 (Units 1,2,3)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 23/09/2018

6. Thi Online - Unit 4. Caring for Those in Need

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 30/09/2018

7. Thi Online - Unit 5. Being Part of ASEAN

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 28/10/2018

8. Thi Online - Review 2 (Units 4,5)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 25/11/2018

9. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra học kỳ 1 tiếng Anh 11 mới

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/12/2018

10. Thi Online - Unit 6. Global Warming

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 07/12/2018

11. Thi Online - Unit 7. Further Education

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 04/01/2019

12. Thi Online - Unit 8. Our World Heritage Sites

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 26/01/2019

13. Thi Online - Review 3 (Units 6,7,8)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 17/02/2019

14. Thi Online - Unit 9. Cities of the Future

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 20/02/2019

15. Thi Online - Unit 10. Healthy Lifestyle and Longevity

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 14/03/2019

16. Thi Online - Review 4 (Units 9,10)

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 02/04/2019

17. Thi Online - Ôn tập & kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh 11 mới

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 05/04/2019

KHÓA NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TIẾNG ANH 11 SGK CƠ BẢN

1. Thi Online - Unit 1. Friendship

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

2. Thi Online - Unit 2. Personal Experiences

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

3. Thi Online - Unit 3. A Party

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

4. Thi Online - Unit 4. Volunteer Work

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

5. Thi Online - Ôn thi giữa HKI - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Đã phát hành

6. Thi Online - Unit 5. Illiteracy

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 21/08/2018

7. Thi Online - Unit 6. Competitions

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 08/09/2018

8. Thi Online - Unit 7. World Population

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 28/09/2018

9. Thi Online - Unit 8. Celabrations

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 16/10/2018

10. Thi Online - Ôn thi cuối HKI - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 6
 • Ngày phát hành: 03/11/2018

11. Thi Online - Unit 9. The Post Office

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 21/11/2018

12. Thi Online - Unit 10. Nature in Danger

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 11/12/2018

13. Thi Online - Unit 11. Sources of energy

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 01/01/2019

14. Thi Online - Unit 12. The Asian Games

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 19/01/2019

15. Thi Online - Ôn thi giữa HKII - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 06/02/2019

16. Thi Online - Unit 13. Hobbies

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 12/02/2019

17. Thi Online - Unit 14. Recreation

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 02/03/2019

18. Thi Online - Unit 15. Space Conquest

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 20/03/2019

19. Thi Online - Unit 16. The Wonders of the World

 • Số đề thi: 1
 • Ngày phát hành: 07/04/2019

20. Thi Online - Ôn thi cuối HKII - tiếng Anh 11

 • Số đề thi: 2
 • Ngày phát hành: 25/04/2019

CÔ KIỀU THỊ THẮNG _MÔN TIẾNG ANH_LỚP 11_TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com