Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tiếng Anh lớp 11

Đề thi online Môn Tiếng Anh lớp 11

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK 1 tiếng Anh 11 - THPT Trường Chinh - TP HCM - năm học 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

Thi online - Ngữ pháp - Unit 1 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

2.

Thi online - Các phụ âm - Khóa tiếng Anh cho học sinh mất gốc lớp 11 - Có lời giải chi tiết

3.

Đề thi HK1 tiếng Anh 11 chương trình mới - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11 (có lời giải chi tiết)

5.

Thi online - Kiểm tra 15 phút lần 1 HKI - tiếng Anh 11 mới (Có lời giải chi tiết)

6.

Thi online - Từ vựng và ngữ âm - Unit 5 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

7.

Thi online - Đề thi học kì I tiếng Anh 11 mới - Đề số 1 (có video chữa)

8.

Đề cương ôn tập giữa HKI - tiếng Anh 11

9.

Thi online - Unit 4 - tiếng Anh 11 (có lời giải chi tiết)

10.

Thi online - Từ vựng và ngữ âm - Unit 6 tiếng Anh 11 mới (có video chữa)

11.

Thi online - Unit 3 tiếng Anh 11 mới - Có lời giải chi tiết

12.

Thi online - Thì tương lai đơn - có lời giải chi tiết

13.

Thi online - Thể bị động - có lời giải chi tiết

14.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11 mới (Có lời giải chi tiết)

15.

Thi online - Kiểm tra 45 phút lần 2 HKI - tiếng Anh 11 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề cương ôn tập cuối HKI - tiếng Anh 11

17.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

18.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 1

19.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

20.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 2

21.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

22.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 3

23.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

24.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 4

25.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

26.

Đề ôn tập giữa HK1 tiếng Anh 11 - Đề số 5

27.

Thi online - Đề thi học kì II tiếng Anh 11 mới - Đề số 1 (có video chữa)

Xem thêm

S1 - Cô Hoàng Xuân - Khóa tiếng Anh 11 SGK chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Review 1 (Units 1,2,3)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

6. Unit 4. Caring for Those in Need

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 5. Being Part of ASEAN

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Review 2 (Units 4,5)

Số đề thi: 1 Đã phát hành

10. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/11/2020
Sắp thi 04/12/2020

13. Review 3 (Units 6,7,8)

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/01/2021
Sắp thi 02/01/2021
Sắp thi 07/01/2021
Sắp thi 04/02/2021

17. Review 4 (Units 9,10)

Số đề thi: 1

Sắp thi 04/03/2021
Sắp thi 10/03/2021

Xem thêm

S1+ - Cô Trần Phượng - Khóa lý thuyết & bài tập chuyên sâu Tiếng Anh 11 chương trình mới - năm 2021

1. Unit 1. The Generation Gap

Số đề thi: 3 Đã phát hành

2. Unit 2. Relationships

Số đề thi: 3 Đã phát hành

3. Unit 3. Becoming Independent

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Unit 4. Caring For Those In Need

Số đề thi: 3 Đã phát hành

6. Unit 5. Being Part Of ASEAN

Số đề thi: 3 Đã phát hành

8. Unit 6. Global Warming

Số đề thi: 3 Đã phát hành

9. Unit 7. Further Education

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Unit 8. Our World Heritage Sites

Số đề thi: 3 Đã phát hành

11. Unit 9. Cities of the Future

Số đề thi: 3 Đã phát hành

Xem thêm

S1 - Thầy Nguyễn Kim Long - Khóa tiếng Anh 11 bám sát SGK chương trình chuẩn - năm 2021

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 2 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 2 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 2 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 2 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 2 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 2 Đã phát hành

9. Unit 8. Celebrations

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 2 Đã phát hành

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 2

Sắp thi 17/11/2020

13. Unit 11. Sources of Energy

Số đề thi: 2

Sắp thi 08/12/2020

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 2

Sắp thi 29/12/2020
Sắp thi 19/01/2021

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 2

Sắp thi 23/01/2021

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 2

Sắp thi 13/02/2021

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 2

Sắp thi 06/03/2021
Sắp thi 27/03/2021
Sắp thi 18/04/2021

Xem thêm

Cô Hoàng Xuân - Khóa Ngữ âm -Từ vựng - Ngữ pháp trọng điểm tiếng Anh 11 SGK cơ bản - năm 2021

1. Unit 1. Friendship

Số đề thi: 1 Đã phát hành

2. Unit 2. Personal Experiences

Số đề thi: 1 Đã phát hành

3. Unit 3. A Party

Số đề thi: 1 Đã phát hành

4. Unit 4. Volunteer Work

Số đề thi: 1 Đã phát hành

5. Ôn thi giữa HKI - tiếng Anh 11

Số đề thi: 2 Đã phát hành

6. Unit 5. Illiteracy

Số đề thi: 1 Đã phát hành

7. Unit 6. Competitions

Số đề thi: 1 Đã phát hành

8. Unit 7. World Population

Số đề thi: 1 Đã phát hành

9. Unit 8. Celabrations

Số đề thi: 1 Đã phát hành

11. Unit 9. The Post Office

Số đề thi: 1 Đã phát hành

12. Unit 10. Nature in Danger

Số đề thi: 1 Đã phát hành

13. Unit 11. Sources of energy

Số đề thi: 1

Sắp thi 24/11/2020

14. Unit 12. The Asian Games

Số đề thi: 1

Sắp thi 09/12/2020
Sắp thi 24/12/2020

16. Unit 13. Hobbies

Số đề thi: 1

Sắp thi 27/12/2020

17. Unit 14. Recreation

Số đề thi: 1

Sắp thi 11/01/2021

18. Unit 15. Space Conquest

Số đề thi: 1

Sắp thi 26/01/2021
Sắp thi 10/02/2021
Sắp thi 25/02/2021

Xem thêm

S0 - Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 11 - Khóa tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2021

1. Ngữ âm (Pronunciation)

Số đề thi: 7 Đã phát hành

4. Thi online (Online test)

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Khóa đề thi học kì tiếng Anh 11 chương trình mới (có lời giải chi tiết) - năm 2021


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com