Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 7

Đề thi online Môn Sử lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 1)

[S+] - Thầy Quang - Học lịch sử 7 với tư liệu gốc - Năm 2022

1.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

2.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý

3.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Đề số 1)

4.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Đề số 2)

5.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 1)

6.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 2)

7.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

8.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

9.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 1)

10.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 2)

11.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý (Phần 1)

12.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 2)

13.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý (Phần 2)

14.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 1)

15.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 3)

16.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 3)

17.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (Phần 1)

18.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (Phần 2)

19.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (Phần 1)

20.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (Phần 2)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com