Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 7

Đề thi online Môn Sử lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi giữa HK1 môn Lịch Sử lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Trãi - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi HK2 môn Lịch Sử lớp 7 trường THCS Ngô Gia Tự - Hà Nội - Năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

21.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 1)

22.

BTVN - Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Có lời giải chi tiết)

23.

BTVN - Nước Đại Việt thế kỉ XIII - Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi giữa học kì I (Đề số 6 - Có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi giữa học kì I (Đề số 7 - Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

[S+] - Thầy Quang - Học lịch sử 7 với tư liệu gốc - Năm 2022

1.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

2.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý

3.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Đề số 1)

4.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Đề số 2)

5.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 1)

6.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 2)

7.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

8.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

9.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 1)

10.

BTVN - Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Phần 2)

11.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý (Phần 1)

12.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 2)

13.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lý (Phần 2)

14.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 1)

15.

BTVN - Nước Đại Việt thời Trần (Phần 3)

16.

BTVN - Nước Đại Việt thời Lê sơ (Phần 3)

17.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (Phần 1)

18.

BTVN - Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (Phần 2)

19.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (Phần 1)

20.

BTVN - Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX (Phần 2)

Khóa đề thi học kì môn Lịch sử lớp 7 năm 2022 (Có lời giải chi tiết)

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com