Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Sử lớp 7

Đề thi online Môn Sử lớp 7

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi cuối HK 1 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi giữa HK 2 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

14.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

15.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

16.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

17.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

18.

Đề ôn tập cuối HK2 - Sử 7 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

19.

BTVN - Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Có lời giải chi tiết)

20.

BTVN - Nước Đại Việt thế kỉ XIII - Tiết 1 (Có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa Học kì I - lớp 7 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa học kì I (Đề số 6 - Có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa học kì I (Đề số 7 - Có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com