Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 3

Đề thi online Môn Toán lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

Phiếu bài tập - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi giữa HK2 - Toán 3 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi giữa HK2 - Toán 3 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

4.

Đề thi giữa HK2 - Toán 3 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

5.

Đề thi giữa HK2 - Toán 3 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

6.

Đề thi giữa HK2 - Toán 3 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

7.

Đề thi giữa HK1 - Toán 3 - Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

8.

Phiếu bài tập - Bảng nhân 6 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 - Toán 3 - Đề số 2 (Có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 - Toán 3 - Đề số 3 (Có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 - Toán 3 - Đề số 4 (Có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi giữa HK1 - Toán 3 - Đề số 5 (Có lời giải chi tiết)

13.

Phiếu bài tập - Các số có 4 chữ số (có lời giải chi tiết)

14.

Phiếu bài tập - Ôn tập các số đến 100000 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi HK1 Toán 3 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi HK2 Toán 3 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com