Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 3

Đề thi online Môn Toán lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 Toán 3 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

2.

Đề thi HK1 Toán 3 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

3.

Phiếu bài tập - Giảm đi một số lần (có lời giải chi tiết)

4.

Phiếu bài tập - Tìm số chia (có lời giải chi tiết)

S1 - Khóa Toán lớp 3 - cô Thanh Hà - 2021

1. Ôn tập và bổ sung

Số đề thi: 8 Đã phát hành

3. Các số đến 10000

Số đề thi: 14

Sắp thi 01/09/2020
Sắp thi 14/10/2020

5. Các số đến 100000

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

6. Ôn tập cuối năm

Số đề thi: 5

Sắp thi 01/02/2021
Sắp thi 14/04/2021

Khóa đề thi học kì môn Toán lớp 3 (Có lời giải chi tiết) - 2021

Sắp thi 01/02/2021

2. Đề thi học kì I môn Toán lớp 3

Số đề thi: 10 Đang phát hành... loading

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com