Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Toán lớp 3

Đề thi online Môn Toán lớp 3

Đề thi miễn phí

1.

PBT - Ôn tập các số đến 1 000

2.

PBT - Số tự nhiên - Số - Chữ số

3.

PBT - Phép cộng

4.

PBT - Bảng nhân 3, bảng chia 3

5.

PBT - Bài toán về quan hệ nhiều hơn, ít hơn

6.

PBT - Nhân số tròn chục, tròn trăm với số có một chữ số

7.

PBT - Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

8.

PBT - Mi-li-mét

9.

PBT - Bài toán tìm hai số khi biết tổng và số lần gấp kém

10.

PBT - Đếm số đoạn thẳng, tam giác

[S1] - Cô Diệu Ly - Toán 3 - Chương trình mới - Năm 2023

1. Ôn tập và bổ sung

Số đề thi: 8 Đã phát hành

2. Bảng nhân, bảng chia

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Ôn tập học kì I

Số đề thi: 14 Đã phát hành

7. Các số đến 100 000

Số đề thi: 6 Đã phát hành

Sắp thi 27/02/2023
Sắp thi 27/02/2023

12. Ôn tập cuối năm

Số đề thi: 15

Sắp thi 11/03/2023

Xem thêm

[S1+] - Cô Phạm Thủy - Toán 3 Nâng Cao - Năm 2023

6. Bài toán trồng cây

Số đề thi: 7

Sắp thi 18/12/2022
Sắp thi 29/01/2023
Sắp thi 06/03/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com